Smedjan

Anders AndreéFotograf: Anders Andreé

En gårdssmedja från Fiskarnäset i Öjarn, ca 30 km nordväst om Strömsund. Smedjan byggdes av bonden Olof Göransson på 1870-talet. Hans far, Göran Mikelsson, högg på 1840-talet det träd, av vilket den imponerande städkubben sågades till.

”Stabben” mäter 275 cm i omkrets och dess diameter är 95 cm. Blåsbälgen, pusten, är gjord av fårskinn av Zakris Lööf i Älghallen. Den första bälgen var tillverkad av renhud, som lär vara ett för ändamålet ännu starkare och smidigare material.

Smedjan är en gåva av syskonen Brita och Olof Näsbo och uppfördes på SHG 1959. År 1994 skänkte Rune Lögdberg, Strömsund, ett stort antal smidesverktyg till smedjan. Verktygen kom från Lögdbergs Smedja och Tumsaxfabrik, som upphörde och revs i mitten av 1950-talet.