Kanslibyggnaden

Anders AndreéFotograf: Anders Andreé

Paul Olssonsgården låg vid Besvärsgatan, som gick längs övre delen av dagens Vattudalstorg. Huset byggdes strax efter den stora branden 1907 och blev snart både verkstad och bostad åt målarmästaren Paul Olsson och hans stora familj. I mitten av 1940-talet fick Länstidningen sina expeditionslokaler i en del av byggnaden, som år 1967 rullades hit ner till hembygdsgården. Huset används idag som kansli för Ströms Hembygdsförening.