Lillvikslogen


Lillvikslogen kommer från Lillviken i Alanäset. Den sexkantiga logen uppfördes under senare delen av 1800-talet och tjänstgjorde under många år som tröskloge med s.k. hästvandring. Genom forstmästare Kjell Pardes, SCA`s försorg skänktes logen till Ströms Hembygdsförening som år 1960 lät införliva den med gårdens övriga byggnader.
”Sexkantslogen” som den vanligen kallas, är en omtyckt och flitigt använd lokal för den årliga slöjdmässan.