Kafé Tomten

Anders AndreéFotograf: Anders Andreé

F.d. ”Tant Elise-gården”, låg vid Storgatan, där den s.k. Pelarsalen nu återfinns. Huset flyttades till Ströms Hembygdsgård 1958 och användes till förvaring och som omklädningslokal för de uppträdande artisterna vid de populära ”Strömskvällarna”
under 1960-talet. Byggnaden är ett 1700-talshus och en gång huvudbyggnad på en bondgård uppe i Gärde, varifrån den flyttades till Storgatan på 1850-talet och blev
bostad och affärslokal åt ”tant Elises” föräldrar, lanthandlaren Nils Svensson och hans hustru Carin, från Brunflo och vår sockens första utbildade barnmorska.

Byggnaden blev mest bekant som kafé och fick så småningom namnet Tomten.
Namnets uppkomst är dock oklart. Kaféverksamheten startade redan i början av seklet, och kaféets namn var då ”Kondis”. I början av 1980-talet genomgick byggnaden efter många års förfall en genomgripande renovering och i dag är Kafé Tomten
åter ett omtyckt och flitigt besökt sommarkafé.