Hjalmar Strömerstugan

Anders Andreé

Detta är Hjalmar Strömers barndomshem från Älghallen, en by ca 30 km nordväst om Strömsund. Där föddes han i en riskoja 1849 och fick ligga i en vagga av bark. Stugan flyttades till Ströms Hembygdsgård 1958 och ger med sina möbler och sitt husgeråd (icke autentiska inventarier) besökaren en antydan om den miljö han växte upp i.

Det som gör Hjalmar Strömer till en bemärkt personlighet är hans liberala människosyn och progressiva idéer samt hans riksomfattande och mångsidiga verksamhet, bl.a. som byskollärare, informator, predikobiträde, hjälppräst, föreläsare, folkbildare, nykterhetstalare och författare. Hans författarskap omfattar uppsatser, skrifter och böcker, främst i naturvetenskapliga ämnen, t.ex. astronomi och medicin, brev från hans många utrikesresor samt samhälls- och religionskritiska skrifter.

Han kunde räkna August Strindberg och Hjalmar Branting som nära vänner. Den senare sade vid ett tillfälle om honom ”Måtte vår svenska demokrati få många sådana män som Hjalmar Strömer, så oegennyttiga, så nitiska, så sanningsälskande och så i grund och botten ärliga som han.” Hjalmar Strömer avled på julaftonen 1886 i Sävsjö i Småland och hans grav och en av Ströms Hembygdsförening rest minnessten finner man på Ljunga kyrkogård utanför Sävsjö.

Under 1920- och 1930-talen fungerade stugan som Älghallens skolhus. Strömsunds gymnasieskola, Hjalmar Strömerskolan, vill med sitt namn hedra en stor men förbisedd föregångsman inom folkupplysningens och folkbildningens område.