Härbrena

Anders AndreéFotograf: Anders Andreé

Mullnäshärbret kommer från en gammal bondgård i Mullnäset, Hammerdal, ca 2 km öster om Ströms Vattudals sydligaste del. Härbret är från 1800-talets mitt och tjänade som förrådshus för säd, kött m.m. Holmens Bruk AB skänkte härbret till Ströms Hembygdsförening och bekostade dess uppförande på Ströms Hembygdsgård 1958. Byggnaden, som är i tre våningar, inrymmer diverse arbetsredskap, verktyg och bruksföremål. Enligt en lokal sägen skall kung Karl XV under en av sina många resor i landet ha övernattat i härbret.

Anders AndreéFotograf: Anders Andreé

Edehärbret stod ursprungligen på ett arrendeboställe under kronan, ett torpställe på Storön i Ede, Hammerdal, och lydde under officersbostället Herrgården i Ede. Vid storskiftet behöll kronan skogen och resten av bostället kom i privata händer.Härbret skänktes till Ströms Hembygdsförening genom förmedling av dåvarande jägmästaren Eriksson vid Domänverket i Strömsund och uppfördes här 1957. I det förvaras i dag diverse gamla snickarverktyg.

Anders AndreéFotograf: Anders Andreé

De två härbrena till vänster om Edehärbret har stått uppe i Gärde och Jonsgård intill varandra men på två skilda gårdar. Det större härbret, en gåva av Erik Eriksson i Gärde, användes som sädesmagasin och det mindre, kallat ”järnhäbbärjet”, en gåva av Per U. Holm i Jonsgård, magasinerade råämnet för gårdens smiden. Härbrena flyttades hit ner till Ströms Hembygdsgård 1986 från gamla hembygdsgården i Gärde, där de placerades 1933.

Anders AndreéFotograf: Anders Andreé

Härbret från Hössjöberg har stått på den bolagsgård, som arrendatorparet Ole och Berthe Karine Gulbrandsen brukade åren 1880-1925. Härbret uppsattes på Ströms Hembygdsgård 1996.