Dansbanan och utomhusscenen

Utomhus scenen byggdes 1987-1988 och är en av Norrlands större med två omklädningsrum och toaletter för uppträdande samt tre toaletter för allmänheten. Företag och enskilda på orten har genom gåvor och arbetsinsatser möjliggjort bygget, på vars scen artister och underhållare, stora och små, roar och förnöjer besökare sommartid.

Anders AndreéFotograf: Anders Andreé

En åttkantig, ca 250 kvm stor rotunda, uppfördes av IFK Strömsund 1993 och bygget finansierades genom företagssponsring och med arbetskraft genom kommunens försorg. Dansbanan har av idrottsföreningen överlämnats till SHF.