Hembygdsgården

Foto Anders AndreéFotograf: Foto Anders Andreé

Ströms Hembygdsförening första gård anlades 1930 på ett område uppe i Gärde, där utsiktstornet idag reser sig mot skyn. År 1931 uppfördes där den EFS skänkta sockenskrivarestugan som föreningens ”eget hem” och första byggnad för dess i bygden spridda samlingar, som tillkommit i första hand genom donation av landstingsmannen Olof Olofsson i Tullingsås.

I början av 1950-talet började man se sig om efter ett större och mera centralt beläget område med möjlighet att på det uppföra ett antal kulturhistoriskt intressanta byggnader med plats för de växande föremålssamlingarna och med utrymmen för sammankomster och tillställningar. 

Ströms municipalfullmäktige överlämnade år 1952 som gåva till SHF den s.k. Aspudden, som område för en ny hembygdsgård. År 1962 köpte föreningen angränsande stadsäga. Hembygdsgården omfattar därför idag ca 25.000 kvm med 23 större och mindre byggnader. Läs om dem i menyn till vänster!