Access till hembygdsgården 2007

Camilla Olofsson, antikvarie vid Jamtli som under två år varit placerad vid Ströms Hembygdsgård. Hon har bland annat med hjälp av Nils-Gösta Nilsson producerat en utställning om hans far, Bio-Nisse, och hans ambulerande tältbiograf. Foto: Jonas, Ottosson, Länstidningen.

Fram till 31 december 2007 hade Jamtli, en anställd placerad på Ströms Hembygdsgård. Arbetet har möjliggjorts av det statliga Accessprojektet, som syftar till att stärka arbetet med att bevara, vårda och tillgängliggöra samlingar, föremål och arkivalier inom hela kulturfältet: musei- och kulturmiljö, arkiv, scenkonst, bibliotek, bild och form samt film och foto. Projektet på Ströms Hembygdsgård syftade till att stärka hembygdsgården som besöksmål för turister och som kulturell arena för lokalbefolkningen. Det har gjorts genom att tillgängliggöra hembygdsföreningens byggnader, fotografier, föremål och miljöer till fler besökare genom bland annat nya utställningar, pedagogiska program, föremålsregistrering, information och marknadsföring.