Hembygdsrörelsen i Jämtlands län

Hembygdsrörelsen i Jämtlands län består av 80 föreningar, varav huvuddelen har socknar (= de tidigare småkommunerna) som verksamhetsområde. Medlemsantalet är 12 600, över 10 %av länets invånare. Verksamheten drivs nästan enbart genom frivilliga insatser och omfattande ideellt arbete. Varje hembygdsförening utformar sin egen verksamhet, beroende på lokala behov och förhållanden, och egna ambitioner.Hembygdsförbundet Heimbygda är föreningarnas gemensamma samverkansorgan, med uppgift att stödja och underlätta verksamheten, och föra hembygdsrörelsens talan i länet. Sveriges hembygdsförbund har motsvarande uppgifter på riksnivå.