Vad är en hembygd?

Hembygd är där man bor, oavsett varifrån man kommer, oavsett ålder, yrke, utbildning eller intressen. I vår tid bor de flesta inte på samma plats hela livet. Vi får flera hembygder. Men den allra viktigaste är den där vi just nu bor, och som vi delar med alla andra som bor på samma ställe. Ju mer som förenar människor med platsen, bygden och landskapet där de bor, desto större trivsel, motivation och självförtroende känner de. Detta ger hembygdsrörelsen en viktig uppgift i dagens samhälle.

Ur: Programförklaringen 2012.
Du hittar hela programförklaringen under egen länk till vänster.