Gamla och Nya Prästgården

Gamla och Nya Prästgården
Den nya prästgården är under byggnation och den gamla i bakgrunden håller på att rivas.
Fotograf

Lars Forsner