Styrelsen


Ordförande Kristoffer Olerås [email protected]
Vice ordförande Eva Källs Söderlund [email protected]
Sekreterare Gun-Britt Lövblad [email protected]telia.com
Kassör Jonas Ahlin [email protected]
ledamot Jan Lövblad [email protected]a.com
ledamot Maria Hansson [email protected]
ledamot Torkel Edström [email protected]
ledamot Josefina Olerås [email protected]
ledamot Per Örjas  
ledamot Roland Wedberg [email protected]
ledamot Susanne Westman  "
ledamot Per-Åke Roslund [email protected]
     
     
     
     

 

Editerad av: Jonas Ahlin (2019-04-08 07:22:42)