Om oss

Stora Skedvi Hembygdsförenings bildande: Efter ett antal föredrag om hembygdsvård under åren 1917 till 1923 av för den tiden kända namn, såsom bl.a. K-E Forslund och Gustav Ancarcrona, bildades St.Skedvi Hembygdsförening vid ett första konstituerande sammanträde den 23/9 1923.

10 män och 2 kvinnor kom att ingå i den första styrelsen. 1924 enades föreningen om att inköpa Snirsgården i Dyviken och flytta den till den f.d. komministersgårdens tomt vid Dalälven nedanför kyrkan. Föreningens medlemsantal uppgår efter det första verksamhetsåret till 153 personer. Idag uppgår medlemsantalet till närmare 500 medlemmar.

Föreningens uppgift är bland annat att vårda bygdens kulturarv och levandegöra tidigare generationers arbete, levnadsförhållande och arbete, men också att hålla Skedvibor och andra informerade om vad som händer i socknen idag.

På hembygdgården finns det mesta av föreningens samlingar av gamla föremål från bygden men också ett Söderhavsmuseum (!) tack vare upptäcktsresande C.W Öberg ( 1856-1933) från Hysta.