Bli medlem

Bli medlem i Stora Askeröns Hembygdsförening

Vi är beroende av medlemmarnas avgifter och gåvor för
vår verksamhet.

Medlemsavgiften är 150 kr för enskild medlem och 200 kr för familj.

Betalas till bankgiro 5855-6549 eller

Swiss nummer  123 04 287 63

Glöm inte att ange namn på alla som ni betalar för.

Välkommen att bli medlem i vår förening!