Bästa Stödebor!

Vi lämnar nu ett innehållsrikt verksamhetsår bakom oss med bla. en toppensommar för vårt café. Vi har räknat ut att under sommaren har vi haft över 3000 besökare på Huberget! Vi har även lyckats tillsammans med Medelpads spelmansförbund att hålla spelmansstämma 2021 i dessa coronatider.

Nu satsar vi på ett nytt år med förhoppningsvis öppet café beroende på om kommunen även i år kan bidra med sommararbetande ungdomar.

Under 2022 kommer vi som vanligt att erbjuda de traditionella högtiderna; Morsdag, Nationaldagen och Midsommar. Vi satsar även i år på tillställningar som Stöde Barndag, Längsta loppisen och Spelmansstämman.

Digitaliseringen av våra museiföremål klar. Vi har erhållit ca 50.000 från Riksantikvarieämbetet för att färdigställa arbetet med målet att skapa ett digitalt sökverktyg via internet. När det är färdigt kommer man att kunna söka på internet efter föremål i museet.

Vi har planer på att öppna upp våra museer för Stöde skola som vill ha historieundervisning på Huberget. Vi kommer därför att behöva frivilliga som hjälper oss att iordningställa lokalerna och ev. hjälpa till med att laga taket på Skolmuseet. Allt beroende på om och när vi får bidragspengar. Hör av dig om du kan tänka dig att hjälpa till, det vore behjärtansvärt för bygden!

Som tidigare hyr vi ut Huberget för fester mm året runt samt Kåtamyrstugan för övernattningar.

Glöm inte att betala in medlemsavgiften för år 2022 till Bg 5903-7432 eller Swish 123 267 4786. Avgiften är 150 kr/år och familjeavgiften är 250 kr/år.

Meddela oss er mailadress så ni inte missar något intressant under året eller berätta om ni vill hjälpa till i föreningen.

Välkomna till ett nytt år!

Styrelsen Stöde Hembygdsförening

mail: [email protected], tel 076-022 64 94


Förening:

Stöde Hembygdsförening

Skapad av: Ulla Larsson (2022-01-12 12:44:23) Kontakta föreningen
Ändrad av: Ulla Larsson (2022-09-04 15:14:38) Kontakta föreningen