Felaktiga banktransaktioner

Det har kommit till vår kännedom att felaktiga banktransaktioner gjorts i vårt namn.
Vänligen kontakta Er bank för att få klarhet i detta om ni är drabbade.


Editerad av: Ulla Larsson (2021-09-24 15:46:58)