Liten hembygdshistoria


Stockholms-Näs Hembygdsförening bildades 1942 av två eldsjälar
Herman Svenngård och Sven Beckman.

Föreningen är i dag verksam inom Kungsängen-Västra Ryds församling.

Det gamla sockennamnet som föreningen bär samt att hembygdsgården ligger nära Näs äng där ett av Sveriges första riksmöten hölls 1502, ett möte som rönt hedern att räknas som en svensk riksdag, ser vi som en koppling till vår gamla kulturbygd.

Föreningen som är ensam ägare till Hembygdsgården, har med hjälp av sina medlemmar byggt upp denna unika gård av byggnader från 1700-och 1800-talen.  Dessa kommer från olika delar av vårt samhälle och är samlade kring det ursprungliga torpet som med en senare utbyggnad på de gamla grundstenarna utgör gårdens huvudbyggnad.

Hembygdsgården är hjärtat för vår verksamhet. Här finns inte bara äldre byggnader, museer som visar miljöer från äldre tider, utan också en rik örtaträdgård och kolonilotter som brukas av våra medlemmar.

Det är dock inte enbart vården av den fina gården som är ändamålet med föreningens verksamhet.

Föreningen skall värna om, vårda och väcka intresse för hembygdens miljö och kulturarv främst inom Kungsängen - Västra Ryd.

Vi skall samarbeta med kommunala organ och kulturorganisationer bland annat vid samhälls- och miljöplanering samt stimulera till initiativ som gagnar bygden och dess utveckling.

Att dokumentera intressanta föremål, handlingar och händelser med anknytning till bygden i nutid och gången tid är enligt våra stadgar också uppgifter att värna om.

Källa: Rolf Hansson
Mer om Svenngård finns att läsa i Kungsängens Bibliotek .
http://www.upplands-bro.se/1/kultur-och-fritid/bibliotek/hembygdsforskning.html

Förening:

Stockholms-Näs Hembygdsförening

Skapad av: (2012-02-07 13:48:29) Kontakta föreningen
Ändrad av: Stockholms-Näs Hembygdsförening (2019-11-23 19:40:06) Kontakta föreningen