Våra Byggnader


De olika byggnaderna på hembygdsgården är samtliga från socknen förutom Logen som kommer från grannsocknen Stäket.

Mangårdsbyggnaden står på sin ursprungliga plats. Den donerades av Herman Svenngård redan på 1940-talet strax efter att föreningen bildades. Då bestod byggnaden bara av den vänstra halvan. Denna del är troligen från 1700-talet, medan den högra delen (salen) är en utbyggnad gjord på gamla grundstenar som upptäcktes när byggnaden renoverades för första gången 1946.

Det dubbla soldattorpet, till höger om mangårdsbyggnaden från entrén sett, kommer från Norrbylund. Föreningen fick det som gåva 1948 av friherre Clas av Ugglas på Frölunda.När torpet så småningom uppfördes ändrades den ena lägenheten något, så att den kunde tjäna som vaktmästarbostad. Under 1993 slutfördes den inre ombyggnaden, varigenom bostaden utökades till hela ytan och varligt moderniserades.

Logen, till vänster om mangårdsbyggnaden. På hösten 1949 skänktes log-och stallbyggnaden till föreningen. Den kom från Stäket och byggdes år 1863. Nu används den till museum. Även här gjordes en utbyggnad under 1993, varigenom muséet kunde utökas med ett vagnslider utefter logens baksida.

Klockarladugården, som blivit ombyggd flera gånger, låg intill Klockargården vid Stockholms-Näs kyrka . Hembygdsföreningen ansåg att byggnaden var så välkänd för alla i socknen att den borde bevaras. År 1957 kunde den flyttas till Hembygdsgården och brukas som vedbod och snickarbod. Under 1991 inreddes en del till arkiv för föreningens digra samling. Byggnaden syns till vänster om entrén.

 

Torpet Lund är en gåva av Herman Svenngård, som förvärvade det av Svea Livgarde. Torpet är från 1760-talet och låg i närheten av regementets grindar. Vid rivning av torpet fann man en inskrift att spåntaket var pålagt 1866.Vid nedmonteringen var torpet rappat, men näe det återuppfördes valde man att rödfärga timret. Här finns också bevarat tapetlager från olika tidsepoker.

Dasset. Förr fanns ett "hemlighus" nära huvudbyggnaden, ofta i något uthus. Hembygdsföreningen har förmånen att visa "gamla prästgårdsdasset", som är placerat nära Bygdegårdsvägen vid sidan om örtaträdgården.

Lantbruksmuséet är byggnaden närmast kyrkan, som uppfördes i slutet av 1980-talet för att härbergera några av föreningens lantbruksredskap. Bygglaget bestod enbart av äldre föreningsmedlemmar (67-85år) med Håkan Winberg som eldsjälen.

 

Källa: Rolf Hansson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förening:

Stockholms-Näs Hembygdsförening

Skapad av: (2012-02-10 11:24:00) Kontakta föreningen
Ändrad av: Stockholms-Näs Hembygdsförening (2020-02-06 14:08:37) Kontakta föreningen