Ulf Björkdahls föredrag på söndagskaffet d. 19 februari 2023 var mycket välbesökt. Många Kungsängenbor hade tagit tillfället i akt att ta del av Ulfs forskning om gamla landsvägen genom vår bygd. Vägen, som redan på 1600-talet förband huvudstaden Stockholm med gruvor och hyttor i Bergslagen var en riksangelägenhet. Vägen gick över det smala Stäkssundet, vidare över Stäksön via Dalkarlsbacken ner mot Svartviken, uppför backe och anslöt mot det vi idag kallar "Gamla landsvägen" ner mot och förbi kyrkan (se bild från omkring 1910) och över åkrar förbi Tibble, där det fanns bl.a. skjutshåll och gästgiveri. Här finns idag en stor del av gamla landsvägssträckningen kvar. Sedan gick vägen vidare mot Bro. När järnvägen anlades 1876 fick landsvägen mindre betydelse som transportled. På 1900-talet fick den delvis en ny sträckning parallell med järnvägen. Mittemot stationen tillkom en livsmedelsaffär (se bild från 1920-talet). Bara en liten bit därifrån korsade landsväg och järnväg varandra (se bild från 1924).


Förening:

Stockholms-Näs Hembygdsförening

Skapad av: Anders Walldén (2023-03-08 22:27:08) Kontakta föreningen
Ändrad av: Anders Walldén (2023-04-21 01:30:53) Kontakta föreningen