Bli medlem

Vi välkomnar dig som medlem i föreningen och som gäst besöka eller hyra hembygdsgården vid olika tillfällen. På så sätt blir vår samlingspunkt självklar och levande även för dig. Kostnad 200 kr per år, PG 102177-3 (ange ditt namn vid betalning). 


Vill du bli medlem eller bara undrar över något kan du sända in nedanstående formulär.


Välkommen!