Textil- och dräkt

Textil- och dräktgruppen bildades 1986. En av anledningarna var skapandet av en hembygdsdräkt för Stockholms stad. En borglig klänning togs fram som kom att kallas för ”Stockholmsdräkten”.

I början av 2000-talet har en ny dräkt tagits fram som skall spegla modet som fanns på 1850-talet. Dräkten består av flera plagg och kallas för ”Stockholms-klänningen”.

Målsättningen för gruppen är att samla och sprida kunskap om länets hembygdsdräkter och bevara en viktig del av vårt kulturarv. Detta gäller inte minst alla textilier, som finns bevarade på våra hembygdsgårdar.

Uppgifter har tagit fram om ett 60-tal dräkter från Stockholms län, såväl de äldsta som de nyskapade dräkterna.

Verksamhetsberättelse för 2016
Gruppen och föreningen Garde Robe turas om att arrangera en resa varje vår. Lördagen 23 april avgick bussen mot Södermanland. Första stopp var i Södertälje på Torekällbergets frilufts­museum med visning och kaffe med äkta Södertäljekringlor. Färden gick vidare mot Nyköping och lunch, därefter en djupdykning i Sörmlands museums magasin. Vidare till Nyköpingshus med dess spännande historia. Avslutningsvis en bussguidning genom Nyköping innan återfärden till Stockholm.

I början av september gjorde gruppen en studieresa till Finland där vi besökte Finlands Hantverksmuseum och Finlands Folkdräktscentrum i Jyväskylä och den finlandssvenska motsvarigheten i Helsingfors. Vi besökte även Kalevala Kvinnoförbund och dess smyckesföretag Kalevala Kuru.

Under hösten genomfördes Textil retrojul juldukar genom tiderna, en nostalgisk kväll på hembygdsförbundet som lockade 25 deltagare. Höstens sista möte var ett besök på Stockholms slott, där vi såg en utställning om Brudklänningar i rikssalen.

Stockholms Läns dräktråd har samlats två gånger under året. I dräktrådet ingår representanter för Stockholms Läns Hemslöjdsförening, Länshemslöjdskonsulenterna, Skansens klädkammare, Nordiska museet, Folkdansringen och Stockholms läns hembygdsförbund. Rådets ambitioner är att genom den kunskap som finns inom dräktrådet, informera om material och rådgivning angående hembygdsdräkterna och textilier.

Textil- och Dräktgruppen får frågor angående textilier från länet, men också från övriga delar av landet. Vi delar upp frågorna mellan oss i gruppen för att kunna svara på bästa sätt. Vi håller oss informerade om aktuell litteratur och kurser som berör dräkt och textil.

Textil- och Dräktgruppen har fortsatt samarbete med föreningen Garde Robe angående resor och kurser, samt kontinuerlig kontakt med olika hembygdsföreningar i länet. Gruppen har även kontakt med Stockholms Läns Hemslöjdsförening, länshemslöjdskonsulenterna, polska, estniska, åländska, finska samt lettiska kulturföreningar. Gruppen har haft sex protokollförda möten under året.

I Textil- och dräktgruppen ingår;
Gunilla Bauer-Björklund, ordförande, Salems Hbf
[email protected]

Marie Louise Lind
[email protected]

Wiveca Linderström
[email protected]

Aulikki Lundgren
[email protected]

Solveig Nordström, arkivansvarig
[email protected]

Kerstin Sandberg
[email protected]

Agneta Werlinder, adjungerad