Tätorts- och kulturmiljögruppen

Tätorts- och kulturmiljögruppens verksamhet lades på is under senvåren 2016  eftersom förbundets styrelse ser över verksamheten.

Verksamhetsberättelse för 2016
Jan Bergman ledde en studiecirkel kring sina filmer Stockholmspärlor. Tre möten hölls under vårterminen. Medlemmarna hade inköpt cd eftersom SVT inte släpper rätten att visa filmerna.

Ett stadsbyggnadsseminarium genomfördes i mars med deltagare från flera föreningar. Det var en uppföljning av seminariet i november 2015 om Stockholms arkitektur, stadsplanering och marknad. Ämnet var ett önskemål från höstens seminarium: Varför byggs det för litet och alltför ofta inte som folk vill (under både den nuvarande och den förra regimen) och vad kan man göra åt det från det allmännas och marknadens sida? Ett andra seminarium om ytterstaden fick ställas in.

De här seminarierna var ett test. För att motivera en fortsättning behövs förbundsledningens stöd och dialog med föreningar samt att konceptet byggs på med extern medverkan, mm vilket kräver större insatser, menar Ulf Johannisson som ledde seminarierna.

Nobel Center: Stockholms Läns Hembygdsförbund samråds- och granskningsyttranden genom Tätorts- och Kulturmiljögruppen 2015 avseende detaljplaner följdes upp och projektets utveckling diskuterades. Inför granskningen hade byggnaden minskats något utan att det medförde någon avgörande skillnad. De mycket problematiska trafikfrågorna hade inte utretts vidare.

Ulf Johannisson skrev i mars en artikel i Dagens Samhälle med utgångspunkt från en intervju med Thomas Söderqvist som på tio år förvandlade Medicinsk Museion i Köpenhamn till en internationellt uppmärksammad succé som 2010 belönades med internationella Dibner Award för bästa vetenskaps- och teknologihistoriska utställning. Söderqvist betonade att det är avgörande för ett vetenskapsmuseums kvalitet och attraktionskraft att utställningarna formas i nära samarbete med forskare och studenter. För att detta ska bli av måste man bo ”vägg i vägg”. D v s Nobel Center bör placeras i Vetenskapsstaden t ex i Hagastaden vid Norrtull. Ulf höll ett anförande om detta vid en demonstration vid Stadshuset i april.

Sperlingens Backe Stockholms Läns Hembygdsförbund samrådsyttrande genom Tätorts- och Kulturmiljögruppen följdes upp och projektets utveckling diskuterades.

I tätort- och kulturmiljögruppen ingick;
Jan Bergman, ordförande, Hbf å Norrmalm

Sture Holmbergh, Gamla Stans Hbf

Ulf Johannisson, Hbf å Norrmalm
[email protected]

Klas Lundkvist, Upplands Väsby Hbf
[email protected]

Ole Settergren, Katarina Hbf
[email protected]

Mats Vikman, Kungsholmens Kultur- och Hembygdsförening