Skärgård

I Skärgårdsgruppen ingår;

Gabriele Prenzlau-Enander, ordöfrande, Värmdö Skeppslags Fmf
[email protected]

Siv Andersson, Möja Hbf

Anders Djerf, Stockholm/Björkö-Arholma

Staffan Hansson, Briggen tre kronor af Stockholm

Lars Jacobsson, Blidö Hbf

Olle Sewerin

Anders Unosson

Skärgårdsgruppens nyhetsbrev

Skärgårdsbladet 2017 nr 2


Skärgårdsbladet 2017 nr 1
Skärgårdsbladet 2016 nr 2

Verksamhetsberättelse för 2016
Skärgårdsgruppen har under året haft två möten, den 14 april och den 26 september, båda på kansliet, samt genomfört en skärgårdsresa den 26 maj till ön Öja tillsammans med Torö hembygdsförening, där ordföranden Eric Jarvin och styrelsen tog emot och visade oss runt på ön. Ön Öja, med Landsort, ingår i hembygdsföreningens intresseområde.

Skärgårdsgruppen är sakkunnig åt länsförbundet i skärgårdsfrågor, därför kommer gruppens medlemmar från olika organisationer med olika intresseinriktningar vilket ger gruppen en bred kunskapsbank. Under mötena lyfts olika intressanta händelser i skärgården upp såsom t.ex. Skärgårdsstiftelsens arbete, Helmi och Briggen Tre Kronors seglingar och arbeten i olika projekt inom föreningarna.  Vi informerar oss även om samarbeten inom Östersjöregionen i stort, om äldre båtar och varv och om sjöfarts- och maritimhistoria, men försöker även följa EU-projekt och utvecklingen på Skeppsholmen i Stockholm.

Skärgårdens hembygdsföreningar med sina olika aktiviteter är i fokus för skärgårdsgruppens arbete och det är därför gruppen årligen försöker besöka en hembygdsförening. Under året har Skärgårdsgruppen kommit ut med två nummer av sitt nyhetsbrev Skärgårdsbladet, till alla hembygdsföreningar i Stockholms län.

Skärgårdsgruppen har även medverkat till att ordna en skärgårdskryssning med Birka Cruises den 11 september. Kapten Göran Sjödin guidade utmed farlederna i ytter­skärgården, förbi Möja och sedan utmed infarten till Stockholm.