Remisser och yttranden

Här finns kopior på de remisser och yttranden som förbundet lämnat

Ytterligare ett yttrande över Nobel Center Yttrande i mål nr P1535-17, Nobel Center

Stockhoms läns hembygdsförbund har lämnat sitt remissvar på landstingets förslag till kulturstrategi Stockholms läns hembygdsförbunds remissvar på förslag till Kulturstrategi

Förbundet har med hjälp av Skärgårdsgruppen lämnat remissvar till Stockholms läns landstings Landsbygds- och skärgårdsstrategi Remissvar på TRN 2016-0127 Landsbygds- och skärgårdsstrategi

Yttrande över Nobel Center Yttrande Mål P1535-17

Förbundets synpunkter på den nya översiktsplanen för Stockholms stad (Dnr 2015-10143) Hembygdsförbundet om Översiktsplanen 20170920

Dnr 2015-13402 Kärrtorp Remissvar Hembygdsförbundet 170615

Remiss Nya regionala stödformer

Sperlingens Backe 151109

Granskning av Nobel Center 151109

150420 Samrådsskrivelse Nobel Center fr Sth Läns Hembygdsförb 2

Remiss Länstyrelsen 2014-12-24

Remiss riksintressen för friluftslivet 2013-10-31

Remiss Stadsbyggnadskontoret 2013-07-06

Yttrande över förslagen om utvidgat strandskydd

Remiss RUFS 2010