Kulturpris

Stockholms läns hembygdsförbund delar ut ett kulturpris varje år. Utmärkelsen tilldelas en person eller organisation inom eller utanför hembygdsrörelsen som har gjort en insats för bevarande eller levandegörande av kulturmiljöer, tex dokumentation av ett yrke eller miljö, publicering i ord eller bild, opinionsbildning i ett miljöärende m.m. Insatsen skall ha gjorts under det innevarande året.

Mottagare av priset utses av hembygdsförbundets styrelse i samar­bete med medarrangör efter beredning av en jury med representanter från t ex Stockholms läns museum, Stockholms stadsmuseum samt arrangörerna. Vid behov kan även annan expertis knytas till juryn.

2013 års pris tilldelades Eva-Karin Gyllenberg, journalist på Dagens Nyheter. Hon fick priset för att hon genom sina svar på läsarnas stockholmsfrågor om stort och smått och sina tävlingar om staden lär oss mer om stadens historia och gör oss nyfikna på vår hembygd. Hennes engagemang inspirerar oss och det kanske viktigaste – hon får oss som har Stockholm som ny hembygd att känna oss välkomna och tillhöriga!

Tidigare kulturpristagare