Byggnadspris

Stockholms läns hembygdsförbund delade under åren 1991-2015 ut byggnadspriser för att fästa uppmärksamhet på dels väl genomförda upprustningar av äldre bebyggelse dels ny bebyggelse som är väl anpassad till ursprunglig miljö. En jury med representanter från hembygdsförbundet, Stockholms läns museum, Stockholms Stadsmuseum, Länsstyrelsen, arkitektyrket och byggnadskulturhistoriskt yrkesverksamma entreprenörer utsåg vilka objekt som belönas.

Priset som sponsrades av Länsförsäkringar i Stockholm var en plakett att fästa på byggnaden och byggnadens ägare, arkitekt och entreprenörer tilldelades diplom. De sista pris som delades ut var för Oscarsteaterns koppartak och till det nybyggda bostadshuset Guldfågeln 3.

Oscarsteaterns koppartak
Oscarsteatern och det intilliggande Kungsbropalatset på Kungsgatan i Stockholm är sedan 1982 ett av byggnadsminnena i Stockholms län. Byggnaderna uppfördes 1905–1907. Arkitekten Axel Anderberg lät dekorera husen i svällande jugendstil. Det fantastiskt detaljrika plåtslageriet i tornet är gjort med hundraårig teknik och med en detaljrikedom som är enastående. Men för några år sedan upptäckte man att taket till tornet var i dåligt skick och läckte. Dessutom var träpanelen under den ursprungliga kopparplåten dålig och behövde ersättas. De gamla kopparplåtarna kunde inte återanvändas eftersom de sprack då de monterades loss.

Det här är ett föredömligt exempel på byggnadsvård, säger Patrick Björklund, antikvarie på Länsstyrelsen. Fastighetsägaren Stockholms stad har haft en mycket hög ambitionsnivå och har utfört arbetet med hjälp av väldigt skickliga hantverkare. Det är så här vi vill att det ska gå till, fortsätter Patrick Björklund.

Under 2016 fick tornet ett nytt koppartak som är gjort med samma hantverkskvalitet som det gamla, tack vare skickligheten hos plåtslagare Uwe Nitz och hans medhjälpare. Eftersom man hittade en otroligt duktig plåtslagare var det möjligt att med stor omsorg rekonstruera det gamla tornet. Under ett års tid pågick arbetet med att rekonstruera tornets uttjänta koppartak från 1907. Detaljerna i kopparplåten har drivits för hand med hundraårig teknik.  

Guldfågeln 3
Stockholmsregionen växer. Kompletteringsbebyggelse måste till i alla länets kommuner. Ibland är motståndet mot ny bebyggelse i befintliga områden stor från de kringboende. Därför är det viktigt med bra exempel som visar att det går att bygga nytt i befintlig miljö utan att ta bort kvaliteter; att visa att ett nytt hus, med omsorgsfull planering och projektering tillför kvaliteter.

 Anpassningen till platsen och den befintliga miljön är viktig. Lika viktig är att den nya bebyggelsen också visar på sin tid. Denna balansgång har lösts på ett spännande sätt i huset Guldfågeln 3 (Smedslätten Bromma, Stockholms stad, precis på gränsen mot Äppelviken). Ett litet bostadshus med 18 lägenheter ligger här mellan ett smalhusområde från 1930-talet, Äppelvikskolan från tidigt 1940-tal och Borgbergets friområde.

 Storleken mitt emellan en förvuxen villa och ett flerbostadshus är här helt rätt. Med ett modernt formspråk – nyfunkis med klara anspelningar på funktionalismens fartygsreferenser och som talar med 1930- och 1940-talens funkisideal i grannhusen.

Tidigare års pristagare