Årets hembygdsförening

Priset för årets hembygdsförening delas ut till en förening, ansluten till Stockholms läns hembygdsförbund, som på ett särskilt förtjänstfullt sätt verkat för kulturarvet på lokal nivå samt ökat kunskapen om hembygden. Priset består förutom den stora äran av 10 000 kronor och ett diplom.

Årets hembygdsförening 2013 blev Ingarö Hembygdsförening
Föreningen arbetar med en mängd olika projekt för att ökat kunskapen om Ingarö som hembygd. Bland annat uppmärksammar man Säby gravfält genom att låta barnen i åk 3 uppleva hur livet kunde te sig för människorna som började befolka ön. Hembygds­föreningens tanke är att en Säbydag ska kunna ordnas varje år framöver, med syfte att alla Ingaröbor ska bli intresserade av öns kulturhistoria. En annan verksamhet är arbetet med Kulturladan som används till utställningar, workshops och dans. Ingarö Hembygdsförening är ett utmärkt exempel på vilken viktig roll en förening kan spela i det lokala samhället och genom att utse dem till Årets Hembygdsförening 2013 vill styrelsen i Stockholms läns hembygdsförbund uppmuntra dem till att fortsätta sitt betydelsefulla arbete, grattis!

Tidigare års pristagare
2012 Bygdemuseet Ornö Sockenstuga