Årets hembygdsförening

Priset för årets hembygdsförening delas ut till en förening, ansluten till Stockholms läns hembygdsförbund, som på ett särskilt förtjänstfullt sätt verkat för kulturarvet på lokal nivå samt ökat kunskapen om hembygden. Priset består förutom den stora äran av 10 000 kronor och ett diplom.

Årets hembygdsförening 2016 blev Enhörna Hembygdsförening
Enhörna Hembygdsförening till delas utmärkelsen Årets hembygdsförening för att de genom sitt medvetna och utåtriktade samarbete med flera andra föreningar och sin breda verksamhet lyckats bli ett nav i bygden där de bidrar till en fantastisk samvaro i socknen. Helt enkelt hembygdsrörelsen när den är som bäst!

Föreningen strävar efter att vara en mötesplats för de som bor där, de som en gång har bott där och de som kommer på besök. De vill också vara en sammanhållande faktor för många olika verksamheter i området. Genom att 25 % av kommundelens invånare valt att bli medlemmar så har de nått en bra bit i sin strävan att vara betydelsefulla för alla i bygden. Genom sitt arbete har de lyckats med att få många boende att känna sig ”hemma” och de har inga problem med att få frivilligarbetare som anordnar utställningar, skriver i medlemsblad och skrifter, guidar på vandringar, ställer upp som statister vid t ex kafferep, bakar till evenemang, hjälper till med utemiljön och annat.

Enhörna Hembygdsförening sprider kunskap och skapar nyfikenhet om bygdens kulturarv genom tematiska utställningar och visningar, en växande fotosamling, skrifter, böcker och kulturvandringar. Man är mån om att inte bara titta på vad som hände förr utan lika mycket på det som är aktuellt och händer nu vilket gör att människor med olika bakgrund och erfarenheter kan hitta något som intresserar dem samtidigt som föreningen utvecklas och känns i fas med sin samtid.

Tidigare års pristagare
2012 Bygdemuseet Ornö Sockenstuga
2013 Ingarö Hembygdsförening
2014 Hässelby Hembygdsförening
2015 Ingmarsö Brottö Kultur- och museiförening