Kulturväxtgruppen


Kulturväxtgruppens motto är Rätt växt på rätt plats. Målsättningen är att sprida kunskap och intresse för äldre odling och växtlighet bland länets hembygdsföreningar. Gruppen arrangerar föreläsningar och studiebesök och ger ut det digitala nyhetsbrevet Bladet. Kulturväxtgruppen arrangerar föreläsningar och studiebesök, hjälper till med trädgårds- och växtrådgivning.

Senaste utgåvan av Bladet hittar du här Blad nr 2 från Kulturväxtgruppen 2023.pdf

Verksamhetsplan 2023
Kulturväxtgruppen planerar att arrangera föreläsningar och studiebesök. Två föreläsningar är bokade i samarbete med Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien: Hållbara grödor med Tobias Nilsson 3 februari och Trädgården som kulturarv med Åsa Wilke 17 mars. Flera andra idéer finns, men är inte beslutade.

Vi har även planer på samverkan med Arkeologigruppen kring föreläsningar om växtarkeologi.

Våra arrangemang och våra utskick kommer även i fortsättningen att vara öppna för alla intresserade, men med lägre entréavgifter för hembygdsföreningarnas medlemmar. Detta breddar kontaktytan och ger oss alla nya infallsvinklar.

Det digitala nyhetsbrevet Bladet sänds även i fortsättningen till alla hembygdsföreningar samt till dem som prenumererar. De får också inbjudan till alla föreläsningar och studiebesök.

Om du är intresserad av att delta i gruppen eller få information om vad som händer kan du kontakta någon ur arbetsgruppen. Om du vill få nyhetsbrevet Bladet kan du mejla till [email protected] Som prenumerant på Bladet får du även alla inbjudningar till gruppens föreläsningar och andar aktiviteter.

Vill ni återskapa trädgården runt er hembygdsgård? Läs då gärna detta Återskapa gammaldags trädgård


Verksamhetsberättelse 2022
Under året kom Kulturväxtgruppens verksamhet igång igen efter pandemin. Vi har haft fem möten under året och anordnat två välbesöka föreläsningar på Sensus. Däremellan har vi haft informella kontakter via telefon och e-post. Fyra av gruppens medlemmar gjorde också en studieresa till Linnéträdgården i Uppsala.

De föreläsningar vi haft:

  • 8 april Stadsodlingens historia med trädgårdsjournalisten och författaren Ulrika Flodin Furås.
  • 18 november Järnvägsparkernas historia med trädgårdsantikvarie Ulrika Rydh.

Båda föreläsningarna hölls i Sensus lokaler i Medborgarhuset. De hade 19 respektive 16 deltagare, samtliga mycket nöjda. Speciellt roligt var det att flera män kom på föreläsningen om Järnvägsparkernas historia. Annars samlar våra föreläsningar nästan uteslutande kvinnliga deltagare.  

Under året har gruppen givit ut 4 nummer av det digitala nyhetsbrevet Bladet där aktuella händelser, tips, böcker och idéer från trädgårdsvärlden presenteras. Bladet distribueras till alla länets hembygdsföreningar samt till ett drygt 100-tal andra prenumeranter.

Utskick av Bladet och hanteringen av anmälningar till arrangemangen har skötts av konsulent Ann Pettersson  på kansliet och för detta tackar vi varmt. Allt övrigt arbete görs av gruppen.

I Kulturväxtgruppen ingår;
Magnus Ahl, Brännkyrka Hbf
[email protected]

Birgitta Angeberg-Edlund, Blidö sockens Hbf

Anna-Lise Detthoff, Fornminnessällskapet på Mälaröarna
[email protected]

Chris Druid, Vaxholms Hbf
[email protected]

Ingrid Jacobsson, Blidö sockens Hbf 
[email protected]

 

Förening:

Stockholms Läns Hembygdsförbund

Skapad av: (2012-02-23 13:35:03) Kontakta föreningen
Ändrad av: Stockholms Läns Hembygdsförbund (2023-09-21 08:17:59) Kontakta föreningen