Tidigare utdelade byggnadspriser


1991 Holmgrenska villan i Täby ritad av Torsten Askegren och restaurering av Markelius kollektivhus på Kungsholmen.

1992 Enskede gamla skola, en privatfinansierad ombyggnad/restaurering till bostadshus och restaurering av Frösundaviks herrgård.

1993 Nybyggda bostadshus på överdäckningen av Söderleden i Stockholm och restaurering av ett fritidshus av modell grosshandlarvilla på Tynnelsö.

1994 Astras nybyggda huvudkontor samt restaurering och anpassning av intilliggande bryggeri i Södertälje.

1995 Renovering av flyglarna till Margarethelunds herrgård i Österåker.

1996 Restaurering av Borgarskolan i Stockholm och nybygge av intilliggande och samhörande Balettakademien.

1997 Restaurering och anpassning av Fullersta bio till utställnings ateljé och kontor.

1998 Aula Magna vid Stockholms universitet ritad av Ralph Erskine och restaurering av Nybrokajen 11 i Stockholm, speciellt dess konsertsal.

1999 Renovering och anpassning av Rånäs slott i Norrtälje kommun till konferens­anläggning och Urhuset i Vaxholm, ett unikt experimenthus som är helt självförsörjande.

2000 Stallmästargården i Solna för restaurering och tillbyggnad av hotelldel och Stuckatörens hus, en föredömlig restaurering av ett unikt hus.

2001 Säby gård, ett bostadsområde i Österåker byggt med inspiration av närliggande gård i 1700-talsstil och Bellmanhuset på Djurgården.

2002 Tillbyggnad av en utställningshall på Sjöfartsmuseet i Älmsta och renovering och kontors­anpassning av delar av den unika Filmstaden i Solna.

2003 Restaurering av Länna gamla prästgård, ombyggnaden av Dieselverkstaden i Nacka till kulturhus och Moas båge, ett nytillskott på Södertörns högskola.

2004 Restaureringen av Wärlingsö gård i Malsta socken i Norrtälje kommun och restaureringen av Hotel Rival i Stockholm.

2005 Ljusets kyrka i Hallunda och renovering och anpassning till konferenshotell av flyglarna vid Ulvsunda slotts orangeri.

2006 Restaurering av huvudbyggnaden på Källtorps gård i Nacka, nybyggnad av Rica Talk Hotel vid Stockholmsmässan och en nybyggd mangårdsbyggnad efter ritningar från 1860 i Enhörna.

2007 Restaurering av Birger Jarls torn  på Riddarholmen i Stockholm, föredömlig anpassning till modern användning med stor hänsyn till byggnadens kvalitet och ursprungliga funktion. Samt en ombyggnad till kontor och ett bostadshus föredömligt inpassat på en bruksgata i Gustavsberg.

2008 Fasadrenovering med traditionella mål och metoder samt framtagande av ett unikt och mycket omfattande bildprogram utfört i sgraffitoteknik i kvarteret Hälsan i Stockholm. Samt nybyggnaden av varuhuset K:fem i Vällingby av Gerth Wingårds arkitekter. Ett kraftfullt och nyskapande tillägg till Vällingby centrum, varuhuset tillför nya kvaliteter samtidigt som det är lyhört för den ursprungliga anläggningens särart.

2009 Renoveringen av Storängens samskolaen ambitiös och väl genomförd inre restaurering av måleriet i den stora samlingssalen. samt renovering av ett kubbhus i Torslundaett hoppingivande projekt som signalerar att även tillsynes anspråkslösa hus bär på kulturhistoria väl värd att lära känna.

2010 Renoveringen av paradvåningen i Julius hus på Bondegatan i Stockholm som har återfått mycket av sin ursprungliga glans men också behållit en viss patina vilket känns välgörande när innerstadens alla lägenheter börjar se ut som att de var stöpta i samma minimalistiska form. Samt den nya byggnaden till förskolan Ugglan i Alby där den rektangulära arkitekturen i Botkyrka från 1960-talet har fått en ny dimension med en njurformad byggnad. I den levande skogsparksmiljön har arkitekten skapat en byggnad som bryter mot omgivningen.

2011 Renoveringen av Ester och Gunnar Björklunds Stiftelses två sjöbodar på Husarö, en konsekvent och väl genomtänkt renovering som har utförts med god hänsyn till bodarnas kulturhistoriska värde. Det är särskilt roligt att det är till synes oansenliga byggnader som ägnats denna omsorg.

2012 Renoveringen av Stråhattsfabriken på Kungsholmen där man bevarat och förstärkt de tre byggnadernas olika karaktärer. Med moderna tillägg, både invändigt och på gården har man skapat en spänning mellan nytt och gammalt och visar att omsorgsfull projektering och kvalitativt utförande som ger betydande mervärden faktiskt går att åstadkomma idag, trots en allmän uppfattning om det omöjliga. Samt den nybyggda lekplatsen Bryggartäppan på Södermalm som är utformad med stor hänsyn till den intilliggande kulturbebyggelsen och har koppling till Per-Anders Fogelströms författarskap. Lekplatsen är välbyggd in i minsta detalj och juryn häpnade över dess fantasieggande lek med husen och framförallt återblicken i den traditionella byggnadskulturen som berikat vårt land och nu berikar barnens fantasi.

2013 Renoveringen av Djurgårdsvarvet och Oaxen Slip & Krog där varvet med anor från 1700-talets första hälft nu återuppstått och tillgängliggjorts för allmänheten. Särskilt viktig för det goda resultatet är det före detta slipskjulet som idag inrymmer den välkända restaurangen Oaxen. Samt det nybyggda Vallentuna kulturhus och bibliotek som är välprojekterat hela vägen inifrån och ut, från detalj till helhet inkluderande utemiljön.

2014 Det nybyggda Roland Svensson museet på Möja där byggnaden enligt traditionen i skärgården är byggd på plintar då den står nära vattnet och reser sig en bit över berghällen. I sin helhet är den modern och rymmer både konstnärens ateljé och alster och en utställningshall med slående utsikt över Möjafarleden.

2015 Nybyggnadspris till bostadshuset Guldfågeln 3 i Bromma är ett exempel som visar att det går att bygga nytt i befintlig miljö utan att ta bort kvaliteter, det visar att ett nytt hus, med omsorgsfull planering och projektering tillför kvaliteter. Renoveringspris till Oscarsteaterns nya koppartak som är gjort med samma hantverkskvalitet som det gamla, tack vare skickligheten hos plåtslagarna har det varit möjligt att med stor omsorg rekonstruera det gamla tornet. Detaljerna i kopparplåten har drivits för hand med hundraårig teknik och arbetet är ett föredömligt exempel på god byggnadsvård.

 

 

Förening:

Stockholms Läns Hembygdsförbund

Skapad av: Ann Pettersson (2013-08-27 14:34:24) Kontakta föreningen
Ändrad av: Stockholms Läns Hembygdsförbund (2020-07-02 09:53:50) Kontakta föreningen