Hembygdsförsäkringen


Hembygdsförsäkringen är en medlemsförmån för föreningar anslutna till Stockholms läns hembygdsförbund. Grundförsäkringen som ingår i medlemsavgiften till oss och Sveriges Hembygdsförbund omfattar ansvars-, förmögenhetsbrotts-, rättsskydd och olycksfallsförsäkring.

I Stockholms läns hembygdsförbund finns ett försäkringsombud som kan hjälpa dig om du har frågor kring föreningens försäkring, kontakta gärna ombudet om du har funderingar över något.

Thommy Fjällberg [email protected]

 

Här kan du läsa mer om Hembygdsförsäkringen

Editerad av: Ann Pettersson (2020-06-30 13:30:11)