Hembygdsförsäkringen


Hembygdsförsäkringen är en medlemsförmån för föreningar anslutna till Stockholms läns hembygdsförbund. Grundförsäkringen som ingår i medlemsavgiften till oss och Sveriges Hembygdsförbund omfattar ansvars-, förmögenhetsbrotts-, rättsskydd och olycksfallsförsäkring.

I Stockholms läns hembygdsförbund finns ett försäkringsombud som kan hjälpa dig om du har frågor kring föreningens försäkring, kontakta gärna ombudet om du har funderingar över något.

Carl-Gerhard Wennerberg [email protected]

Med tanke på elpriserna och den stundande vintern vill vi på Hembygdsförsäkringen informera om hur försäkringen gäller och vad föreningarna bör tänka på då de allra flesta står inför skyhöga elräkningar i vinter. Innertemperaturen behöver i många fall ses över men man ska komma ihåg den ökade frysrisken om vattenledningarna blir allt för exponerade för låga temperaturer. Läs mer om vad du bör tänka på här El - Skenande elpriser och frysrisk.pdf

Här kan du läsa mer om Hembygdsförsäkringen

Förening:

Stockholms Läns Hembygdsförbund

Skapad av: Ann Pettersson (2019-03-04 13:58:15) Kontakta föreningen
Ändrad av: Ann Pettersson (2023-08-08 13:43:25) Kontakta föreningen