Årsmöte 2020


Nu har styrelsen beslutat om nytt datum för årsmötet 2020!

Den 25 augusti kl. 15.00  kallar vi till årsmöte för att kunna avsluta verksamhetsåret 2019 och fatta beslut för 2020. Vi träffas utomhus hemma hos Sollentuna Hembygdsförening på adressen Lillhersbyvägen 1. Det kommer inte att delas ut några utmärkelser, hållas föredrag eller serveras fika. Men det går bra att ta med egen fikakorg om man vill! Och eventuellt paraply...

Här nedan finns alla dokument och underlag till årsmötet, samma dokument har även skickats per brev till alla medlemsföreningars postmottagare.

Kallelse till Stockholms läns hembygdsförbunds årsmöte 2020-08-25.pdf
Anmälan 2020.pdf
Verksamhetsberättelse 2019.pdf
Dagordning 2020-08-25.pdf
Fullmakt till årsmöte 2020.pdf
Röstsedel 2020-08-25.pdf
Underlag till punkt 8, 9 och 11 Stockholms läns hembygdsförbunds årsmöte 2020-08-25.pdf
Reviderad budget 2020 till årsmötet 2020-08-25.pdf

Enligt stadgarna äger varje medlemsförening rätt att sända ett ombud per varje påbörjat 50-tal medlemmar, dock högst 6 ombud per förening. Föreningen beslutar om antalet ombud. Varje ombud äger en röst. Med anledning av de restriktioner som råder önskar vi att varje förening så långt det är möjligt använder sig av det utökade ombudsförfarandet med fullmakt och/eller möjligheten att poströsta. Detta för att kunna följa restriktionen om att inte samlas fler än 50 personer som gäller för närvarande. Följ aktuell information här på vår hemsida. 

Anmäl senast den 10 augusti om och hur föreningen vill delta i årsmötet. Anmälan skickas in via e-post (helst) eller vanlig post på blanketten som finns här ovan. Vid frågor kontakta hembygdskonsulent Ann Pettersson på [email protected] eller telefon 08-30 21 80.
 

Editerad av: Ann Pettersson (2020-07-20 09:49:17)