Medlemsförmåner


Undrar du som föreningsmedlem vad du och din förening egentligen får ut av medlemskapet? Här kommer några fördelar;

 • inbjudan till kurser, konferenser och temadagar
 • arbetsgruppernas elektroniska Nyhetsbrev
 • Sveriges hembygdsförbunds nyhetsbrev och webbtidning Bygd och natur
 • förmånlig grundförsäkring i Hembygdsförsäkringen
 • presentation av er förening på Stockholms läns hembygdsförbunds hemsida
 • möjlighet att göra en kostnadsfri hemsida i hembygdsportalen www.hembygd.se
 • möjlighet att långtidslagra bilder i databasen Primus och tillgängliggöra dem genom sidan Kulturarv Stockholm och Digitalt museum
 • tillgång till Stockholms läns hembygdsförbunds kontaktnät med arkiv, museer, studieförbund etc.
 • utbyte och samverkan med andra hembygdsföreningar i Stockholms läns hembygdsförbund
 • deltagande i, och rösträtt vid Stockholms läns hembygdsförbunds årsmöten med möjlighet att påverka hembygdsrörelsens roll och framtid
 • information till kontaktpersoner som föreningen utser
 • ingår i ett kollektivt avtal till STIM och SAMI
 • råd gällande stadgar, försäkring, ekonomi, juridik, information m.m

 

Förening:

Stockholms Läns Hembygdsförbund

Skapad av: Ann Pettersson (2018-07-04 12:45:34) Kontakta föreningen
Ändrad av: Ann Pettersson (2024-04-04 10:11:13) Kontakta föreningen