Aktuella dokument


Här finner ni aktuella dokument och blanketter för Stockholms läns hembygdsförbund.

Nu finns statistikrapporter för verksamheten 2020 och coronapandemins effekter syns tydligt.
Evenemang och aktiviteter, besökare samt ideell tid Stockholms läns hembygdsförbund del 1.pdf
Coronapandemins påverkan och digitalt arbete Stockholms läns hembygdsförbund del 2.pdf

Årsrapport 2020.pdf
Missivbrev 2021.pdf

 

Editerad av: Ann Pettersson (2021-02-26 13:30:14)