Aktuella dokument


Här finner ni aktuella dokument och blanketter för Stockholms läns hembygdsförbund

Årsmöte 22 mars, 2023
Det har återigen blivit dags att bjuda in till årsmöte, i år träffas vi den 22 mars på Etnografiska museet i Stockholm.

Enligt stadgarna äger varje medlemsförening rätt att sända ett ombud per varje påbörjat 50-tal medlemmar, dock högst 6 ombud per förening. Föreningen beslutar om antalet ombud. Varje ombud äger en röst.  Om ni har några frågor går det utmärkt att kontakta kansliet och om ni vill ha handlingarna skickade med post så hör av er.

Ombudsanmälan måste vara inne senast 12 mars. Anmälan skickas in via e-post (helst) eller vanlig post på blanketten nedan. Om blanketten är svår att använda går det lika bra att skicka ett mejl med ombudens namn och deras e-postadress.

Kallelse 2023.pdf
Program 2023.pdf
Dagordning 2023.pdf
Anmälan 2023.pdf

Stockholms_läns_hembygdsförbunds_verksamhethetsberättelse_2022.pdf

 

Årsrapport
2023 är här och nu är det dags att räkna ut hur många medlemmar som finns i er förening och redovisa detta till förbundet på bilagda blankett. Med detta som underlag kommer ni att få en faktura på er medlemsavgift. För att grundförsäkringen och andra medlemsförmåner ska gälla måste medlemsavgiften betalas i tid, faktura kommer att skickas ut under vecka 5. Läs missivbrevet som skickades till föreningarna i december och fyll i rapporten.

Missivbrev 2023.pdf
Årsrapport 2022.pdf

 

Minnesanteckningar
En sammanställning av minnesanteckningar vid årets förenings-/ordförandeträffar Sammanställning av dialogformum vid förenings- och ordförandeträffarna SLH okt 2022.pdf

 

 

Förening:

Stockholms Läns Hembygdsförbund

Skapad av: Ann Pettersson (2020-06-30 13:46:05) Kontakta föreningen
Ändrad av: Ann Pettersson (2023-03-06 14:35:13) Kontakta föreningen