Organisation

Hembygdsrörelsen har ett humanistiskt och demokratiskt synsätt.
Den är öppen för alla, oavsett bakgrund.
Den respekterar kulturarvets skiftande former i tid och rum.
(Ur Sveriges Hembygdsförbunds grundsyn, antagen 2007)

Stockholms läns hembygdsförbund är en del av en rikstäckande organisation bestående av Sveriges hembygdsförbund och 26 regionala förbund. Rörelsen samlar över 450 000 medlemmar över hela landet. I Stockholm finns ca 34 000 medlemmar organiserade i 120 föreningar. Förbundet har sitt kansli i centrala Stockholm.

Organisations nr 802006-7180
Plusgiro nr 58 83 56-6