Årsmötet 2024 hölls på Folkes, Huddinge kulturhus med Huddinge hembygdsförening som värdar. På mötet deltog 81 ombud från 41 medlemsföreningar av dessa var 7 styrelseledamöter. Nu finns det justerade årsmötesprotokollet att läsa här på Hembygdsportalen 


Förening:

Stockholms Läns Hembygdsförbund

Skapad av: Ann Pettersson (2024-05-14 22:13:17) Kontakta föreningen
Ändrad av: Ann Pettersson (2024-05-15 17:48:50) Kontakta föreningen