Tyresö Hembygdsförenings bok nominerad till tävlingen Årets hembygdsbok

Stockholms läns hembygdsförbund nominerar boken Tyresö - torp och gårdar till den riksomfattande tävlingen Årets hembygdsbok. Boken är utgiven av Tyresö Hembygdsförening och Kulturhistoriska bokförlaget. Juryns motivering lyder:

Som gammal jordbrukssocken på Södertörn är Tyresö på många sätt typisk för hur storstadens förortsbildningar omvandlat landskapsbilden. I det perspektivet kan en djupare förståelse för traktens historiska rötter skapa mervärden för många av dagens invånare. Den nya hembygdsboken om Tyresö vilar i sin utgångspunkt på traditionell grund – från koja till slott – men förenar bakgrundsforskning, text- och bildkvalitet samt layout och visuell framtoning på ett ovanligt lockande sätt. Inte minst sätter boken in Tyresö i äldre tiders annorlunda behov och sammanhang, både i den lättflytande texten och genom relevanta faktarutor. Även valet av kartmaterial och konkreta exempel ur källorna skapar ett läsvärde utöver det vanliga.


Editerad av: Ann Pettersson (2021-04-29 09:02:10)