Stockholms-Gillet utlyser stipendier

Stockholms-Gillets stipendienämnd utlyser stipendier till personer eller institutioner för att främja, stödja eller belöna forskning som söker klarlägga förhållanden med anknytning till Stockholms bebyggelse och kulturella utveckling.

Sök senast den 31 maj 2021 med en skriftlig, utförligt motiverad ansökan, ställd till:
Stockholms-Gillets kansli Trångsund 2B, 111 29 Stockholm

Mer information finns på Stockholms-Gillets hemsida www.stockholmsgillet.se


Editerad av: Ann Pettersson (2021-04-07 11:52:17)