Ny statistik för 2020

Nu finns två statistikrapporter för verksamheten 2020 och coronapandemins effekter syns tydligt. 82 av Stockholms läns hembygdsförbunds 120 föreningar besvarade enkäten vilket ger en regional svarsfrekvens på 68 %.

I den första rapporten kan man läsa om evenemang och aktiviteter, besökare samt ideell tid och i den andra rapporten om coronapandemins påverkan och digitalt arbete.


Editerad av: Ann Pettersson (2021-02-23 12:01:34)