Nominering till årets hembygdsbok

Stockholms läns hembygdsförbund har nominerat boken Elins tonårsdagbok, Grödinge 1874-1880 skriven av  Barbro Gramén, Grödinge Hembygdsförening, Balkong förlag Stockholm 2019, till tävlingen om årets hembygdsbok. Priset delas ut senare i år av Sveriges Hembygdsförbund.

Dagböcker och annat självbiografiskt material saknas visserligen inte i hembygdsföreningarnas utgivning men att Grödinge Hembygdsförening i denna bok låter oss följa en tonåring under några år på 1870-talet är ovanligt. I vardag och fest under somrarna på Nolinge gård i Grödinge socken får vi Elins livfulla anteckningar om förälskelser, ungdomsfester och herrgårdsbröllop. Men boken är mycket mer än så. Med Barbro Graméns fylliga kommentarer som löper parallellt med Elins text  växer skildringen ut till en bred kulturhistorisk berättelse om socialt liv under det brytningsskede då det moderna industrisamhället föds. Men det är också en estetiskt tilltalande bok där det fina bildmaterialet hjälper läsaren att levandegöra Elins tonårstid.

 


Editerad av: Ann Pettersson (2020-05-04 13:29:59)