Många av våra medlemsföreningar har drabbats av höga elkostnader när elpriserna gått upp på grund av kriget i Ukraina och energibrist i Europa. Privata elanvändare kan redan nu söka om stöd medan näringsidkare och juridiska personer, däribland föreningar, får vänta lite till.

Klart är att Energimarknadsinspektionen har godkänt förslaget om elstöd till näringsidkare och juridiska personer. I nästa steg kommer regeringen att ansöka om statsstöd hos EU-kommissionen. Elstödet kommer att betalas ut till de näringsidkare och juridiska personer som har elnätsavtal med elnätsföretag för uttagspunkter i södra Sverige (elområde 3 eller 4) och som var innehavare av elnätsavtalet den 17 november 2022.

Vårt riksförbund följer utvecklingen av detta och ni kan hålla er uppdaterade  genom att följa information i nyhetsbrev och Sveriges hembygdsförbunds krisinformation för medlemmar här


 

 


Förening:

Stockholms Läns Hembygdsförbund

Skapad av: Ann Pettersson (2020-03-20 13:48:24) Kontakta föreningen
Ändrad av: Ann Pettersson (2023-02-03 10:20:27) Kontakta föreningen