Information med anledning av coronaviruset

Med anledning av risken för spridning av coronaviruset vill Sveriges hembygdsförbund främst hänvisa till myndigheternas rekommendationer. Men med tanke på att många av hembygdsrörelsens medlemmar är äldre och därför löper större risk för allvarliga komplikationer om de blir smittade, finns det anledning att vara extra restriktiv med alla slags möten. På sidan Aktiviteter hittar ni mer information om inställda eller framskjutna arrangemang. 

Många föreningar avser att hålla årsmöten de närmaste veckorna och vi vill här hänvisa till riksförbundet som framhåller att man under rådande omständigheter har möjlighet att skjuta på dessa möten till ett senare datum, även om det innebär ett avsteg från stadgarna. Omsorgen om medlemmarna måste gå först.

Folkhälsomyndighetens information och rekommendationer

Information från Sveriges Hembygdsförbund


Editerad av: Ann Pettersson (2020-05-04 13:21:39)