Information från valberedningen

Valberedningen är i full gång med förberedelser inför valen vid Årsmötet 2020.

Medlemsföreningar har möjlighet att nominera lämpliga kandidater. Namnförslag mailas till valberedningens sammankallande [email protected] senast 20 februari 2020. Den nominerade ska vara tillfrågad. Därefter fortsätter valberedningen att ta ställning till alla kandidater - såväl de som står till förfogande för omval som nya förslag från föreningar. Intervjuer och förberedelser kommer sedan att pågå för att kunna lägga förslag i handlingarna till årsmötet.

Läs valberedningens information (pdf) Information från valberedningen i Stockholms läns hembygdsförbund.pdf
Blankett för att skicka in nominering (pdf) Blankett för nominering.pdf


Editerad av: Ann Pettersson (2020-02-06 13:02:07)