Nytt nummer av Skärgårdsbladet ute!

I hembygdsförbundet är det Skärgårdsgruppen som ansvarar för kulturfrågor som gäller skärgården. Medlemmarna representerar olika intresseinriktningar och utgör därför en bred kunskapsbank. För att vara uppdaterad i skärgårdsfrågorna besöker gruppen kulturellt intressanta platser i kustområdet. Självklart står hembygdsföreningarna med sina olika aktiviteter i fokus. En viktig uppgift blir att samla in och förmedla kunskaper och information som föreningarna kan dra nytta av i den egna verksamheten. Här kan du läsa Skärgårdgruppens nyhetsbrev Skärgårdsblad NR 2 2019.pdf


Editerad av: Ann Pettersson (2019-11-05 07:36:04)