Hembygds-försäkringen

Alla hembygdsföreningar som är medlemmar i Stockholms läns hembygdsförbund är automatiskt medlemmar i SHF och ingår i vår försäkring.

Carolina Svensson och Anna Wernersson tar hand om ärendena, ger råd och stöd och slussar vidare till rätt instans.

Försäkringsärenden och skador som omfattas av Hembygdsförsäkringen ska alltid anmälas till Hembygdsförsäkringens kansli.

Telefontider

vardagar kl 8.30 – 16.00
SOMMARTID (15/6 -15/8)
vardagar kl 09.00 – 12.00

Tel 0200-22 00 55 (mottagaren betalar)
Fax 0340-67 13 15
E-post [email protected]

HEMBYGDSFÖRSÄKRINGEN
Östra Långgatan 30 A
432 41 VARBERG

Försäkringsgivare är
Länsförsäkringar i Halland