Medlemssidor

Under denna rubrik har vi samlat den information som främst berör våra medlemsföreningar.

Undrar du som föreningsmedlem vad du och din förening egentligen får ut av medlemskapet? Här kommer några fördelar;

 

  • inbjudan till kurser, konferenser och temadagar
  • Stockholms läns hembygdsförbunds tidskrift Ledungen, 4 nr/år till fyra adresser
  • arbetsgruppernas elektroniska Nyhetsbrev
  • Sveriges hembygdsförbunds tidskrift Bygd och natur, 5 nr/år till fem styrelseledamöter
  • förmånlig grundförsäkring i Hembygdsförsäkringen
  • presentation av er förening på Stockholms läns hembygdsförbunds hemsida
  • möjlighet att göra en kostnadsfri hemsida i hembygdsportalen www.hembygd.se
  • möjlighet att långtids lagra bilder i databasen collective access och tillgängliggöra dem genom Kulturarvsportalen
  • tillgång till Stockholms läns hembygdsförbunds kontaktnät med arkiv, museer, studieförbund etc.
  • utbyte och samverkan med andra hembygdsföreningar i Stockholms läns hembygdsförbund
  • deltagande i, och rösträtt vid Stockholms läns hembygdsförbunds årsmöten med möjlighet att påverka hembygdsrörelsens roll och framtid
  • information till kontaktpersoner som föreningen utser
  • ingår i ett kollektivt avtal till STIM och SAMI
  • råd gällande stadgar, försäkring, ekonomi, juridik, information m.m

Här hittar du Sveriges hembygdsförbunds medlemsförmåner