Medlemskap

Det finns olika sätt att bli medlem i Stockholms läns hembygdsförbund, antingen kan du bli enskild medlem eller medlem genom en lokal hembygdsförening.

Vill du bli enskild medlem kostar det 150 kr och betalas in på
PlusGiro nr: 58 83 56-6, i medlemsakpet ingår en prenumeration
på tidnigen Ledungen.

Du kan även kontakta en lokal hembygdsförening för att bli medlem där, titta in under rubriken Föreningar & museer så hittar du de hembygdsföreningar som är anslutna till förbundet.

Vill din förening bli medlem i hembygdsförbundet? Skicka i så fall en ansökan till [email protected] eller till Stockholms läns hembygdsförbund, Sabbatsbergsvägen 6,
113 61 Stockholm. Den bör innehålla kopia på föreningens stadgar och ett utdrag ur styrelseprotokoll där det framgår att föreningen beslutat att ansöka om medlemsskap. Läs våra stadgar eftersom vi vill att anslutna föreningar stödjer vår grundsyn.

Medlemsavgiften i förbundet baseras på antalet fullbetalande medlemmar i medlemsföreningarna. För närvarande kostar det föreningarna 27 kr/medlem och år, ett familjemedlemsskap räknas som två personer (54 kr)och då erhålls även service från Sveriges Hembygdsförbund. Minimiavgfit för föreningar är 500 kr och maxavgift är 27 000 kr, det innebär att föreningar som har över tusen medlemmar bara betalar för tusen stycken. Stiftelser betalar 2 000 kr.

Ditt namn (obligatoriskt)

Din e-post (obligatoriskt)

Ämne

Ditt meddelande