Ledungen

Tidningen Ledungen ges ut av Stockholms läns hembygdsförbund och kommer med 4 nr/år.
Ledungen var en forntida försvarsorganisation särskilt väl utvecklad i vår del av landet. Vi har valt namnet Ledungen på tidningen därför att vi vill värna kulturarvet – i alla dess uttryck. Ett kulturarv som är ett resultat av många olika kulturers inflytande under mycket lång tid. Vi vill också försvara rätten till ett levande kulturarv som får förändras och formas av alla människor som lever här i dag.

Tidningen Ledungen speglar arbetet i hembygdsrörelsen och ger information inom ämnesområden där hembygdsrörelsen är verksam. I fyra nummer per år, varav ett är dubbelnummer, får läsaren idéer till verksamhet och berikande kunskap om arkeologi, byggnadshistoria, hembygdsdräkter, föremålskunskap, ortnamn och mycket annat.

Vill du skriva artiklar eller recensera böcker i Ledungen? Vi tar gärna emot material men det är redaktionen som beslutar om en text kommer med eller ej. Vi har tagit fram några råd och riktlinjer för hugade skribenter Råd och riktlinjer till Ledungens skribenter

Om du som privatperson vill prenumerera på Ledungen kostar det 130 kr/år, sätt in prenumerationsavgiften på PlusGiro 58 83 56-6.

Tidningen sänds till fyra adresser i varje medlemsförening – stora föreningar med minst ca 1000 medlemmar får 10 exemplar gratis. Föreningarna kan också välja att prenumerera till fler av sina medlemmar, det kostar då 80 kr/medlem. Prenumeration alla medelmmar i föreningen kostar 50 kr/medlem.

Blankett för prenumeration Beställning av Ledungen för 2017 om du vill prenumerera till alla i föreningen kan du kontakta kansliet.

Vill du annonsera i Ledungen? Här hittar du information om vad det kostar Annonsbokning Ledungen