Ledungen


Stockholms läns hembygdsförbund har avslutat utgivningen av tidningen Ledungen 
Stockholms läns hembygdsförbund har beslutat att sluta ge ut tidningen Ledungen. På grund av ökade kostnader för papper och distribution samt vikande antal prenumeranter går det inte längre att försvara utgivningen. För att fortsätta informera och kommunicera med medlemmarna kommer satsar vi på ett utökat nyhetsbrev, den här hemsidan i hembygdsportalen och sociala medier.

Sista numret av Ledungen gavs ut i maj 2023, och skickades till alla nuvarande prenumeranter utan kostnad. Här nedan finns länkar till utgivna Ledungar mellan åren 2018-2023, skulle du vilja läsa tidigare nummer så finns de för utlån på kansliet.

Vad betyder Ledungen egentligen?
Ledungen var en forntida försvarsorganisation särskilt väl utvecklad i vår del av landet. Namnet Ledungen valdes därför att vi vill värna kulturarvet - i alla dess uttryck. Ett kulturarv som är ett resultat av många olika kulturers inflytande under mycket lång tid. Vi vill också försvara rätten till ett levande kulturarv som får förändras och formas av alla människor som lever här i dag.

Tidigare digitala nummer av Ledungen
Ledungen_nr 1-2_2023.pdf
Ledungen_nr 3-4_2022.pdf
Ledungen_nr 1-2_2022 DIGITAL.pdf
Ledungen_nr 4_2021.pdf
Ledungen 2-3 2021 Web.pdf
Ledungen 1 2021 web.pdf
Ledungen 3-4 2020 web.pdf
Ledungen 2 2020 Web.pdf
Ledungen 1 2020 digital.pdf
Ledungen nr 4 2019.pdf
Ledungen 2-3 2019.pdf
Ledungen_nr 1-2019.pdf
Ledungen nr 4 2018_HU.pdf

Förening:

Stockholms Läns Hembygdsförbund

Skapad av: (2012-02-23 12:55:50) Kontakta föreningen
Ändrad av: Stockholms Läns Hembygdsförbund (2023-08-25 10:43:06) Kontakta föreningen