Kurser och seminarier

Här hittar du de kurser, seminarier och program som förbundet och dess arbetsgrupper arrangerar, ibland kanske det även smyger sig in något från våra samarbetsparter.

Föreningsliv i förändring – hur påverkar det våra framtida arkiv? 25 april
1900-talets folkrörelse är på väg att ändra karaktär. Vad är en folkrörelse idag?Nya medier ger möjlighet till nya vägar för kommunikation. Det påverkar i hög grad hur handlingar bevaras och viljan att bidra till arkiven FSL_seminarium april 2017

Fotokurs – analoga bilder, 9 maj
En kurs i hur du tar hand om och bevarar analoga fotografier, i samarbete med Föreningsarkiven i Stockholms län ocgh Pythagoras Industrimuseum Ta hand om dina analoga fotografier

Örtvandring på Kärsön 15 maj
Följ med örtpedagog och örtteurapeut Anna Konvicka till det vackar Kärsön för en naturvandring bland läkeväxter och träd Örtvandring på Kärsön

Besök på Groens malmgård 17 maj
Trädgården vid malmgården drivs enligt ett läkepedagogiskt synsätt, vid besöket får vi höra mer om trädgården som läkande kraft och hur man mår bättre av att odla Följ med till Groens malmgård