Kulturväxter

Kulturväxtgruppen arrangerar föreläsningar och studiebesök, hjälper till med trädgårds- och växtrådgivning och ger ut nyhetsbrevet Bladet.

Verksamhetsberättelse för 2016
Gruppens motto är Rätt växt på rätt plats. Gruppen har under året haft 6 möten där man planerat verksamheten. Ett flertal informella kontakter via e-post och telefon har gruppmedlemmarna också haft under året.

Tre välbesökta föreläsningar har ordnats. I februari gästades vi av idéhistorikern och författaren, professor emeritus Ronny Ambjörnsson, som delade med sig av sina Tankar om trädgården med utgångspunkt från hans senaste bok Den hemliga trädgården.

I mars föreläste Agneta Magnusson, fil mag och f d programproducent på Skansen, om vardagsmatens trotjänare – Gråärtor, rovor och den älskade kålroten. Hon hade också med sig fröer till försäljning som hade en strykande åtgång. I oktober gästades vi av museipedagogen och örtterapeuten Anna Konvicka vars föreläsning Människan och växtriket skildrade både medicintexter från det forna Egypten och folkliga medicin från det svenska folkminnesarkivet.

Den 4 maj hade gruppen möte på Skansen, och i samband med detta besöktes de två kolonistugorna där, som en förberedelse för Hembygdens helg i augusti. En fyrfärgsfolder om Kulturväxtgruppen producerades under sommaren för att den skulle vara klar för utdelning under evenemanget på Skansen.

Samtliga medlemmar i Kulturväxtgruppen deltog under Hembygdens helg. Vi informerade om växter och om gruppens arbete vid kolonistugorna. Stugorna visades av medlemmar från Koloniträdgårdsförbundet. Fröer från Agneta Magnussons odlingar såldes i ett stånd vid Bollnästorget. Tre av gruppen medlemmar deltog också i den stora festen på Solliden på lördagskvällen.

29 september deltog Barbro Gramén, Ingrid Jacobsson och Ann Pettersson i en workshop arbetsseminarium på Waldemarsudde. Workshopen var ett led i projektet Utvecklande skötsel vid Göteborgs universitet. Deltagarna fick lyssna till föreläsningar om trädgårdsskötseln på Waldemarsudde, samt hjälpa till med att plantera lökar inför våren.

Studiebesök på Eriksdalslundens kolonimuseum gjordes 7 oktober. Ett intressant och givande besök i Stockholms minsta museum, där vi bland annat fick se en egentillverkad cigarr från kolonisternas odlade tobak.

Under året har gruppen även givit ut 6 nummer av det digitala nyhetsbrevet Bladet där aktuella händelser, tips och idéer från trädgårdsvärlden presenterats. Bladet distribueras via e-post till nästan 90 prenumeranter.

Senaste utgåvan av Bladet hittar du här Bladet nr 2 2018

Om du är intresserad av att delta i gruppen eller få information om vad som händer kan du kontakta någon ur arbetsgruppen. Om du vill få nyhetsbrevet Bladet kan du mejla till [email protected]

Vill ni återskapa trädgården runt er hembygdsgård? Läs då gärna detta Återskapa gammaldags trädgård

I Kulturväxtgruppen ingår;
Birgitta Angeberg-Edlund, Blidö sockens Hbf
[email protected]

Chris Druid, Vaxholms Hbf
[email protected]

Lars Dahlberg, Värmdö Skeppslags Fmf
[email protected]

Barbro Gramén, Grödinge Hbf
[email protected]

Stefan Hamilton, Värmdö Skeppslags Fmf
[email protected]

Ingrid Jacobsson, Hbf å Norrmalm/Blidö sockens Hbf
[email protected]

Kerstin Lennartsson, Frötuna Hbf
[email protected]

Roine Lennartsson, Frötuna Hbf
[email protected]